Taśma TDS , TDS SP, TDS PP

Taśma TDS SP - PP

TDS – Taśma tego typu wykonana jest na bazie włókniny poliestrowej lub polipropylenowej oraz wysokiej jakości i odporności chemicznej termoplastycznego elastomeru.
Ze względu na swoje rozmiary, bardzo wytrzymałą konstrukcję oraz odporność stosowana jest w obszarach o bardzo wysokich wymaganiach w systemach z izolacją dwuskładnikową jak i bitumiczną.

Szerokość całkowita taśm typu TDS: 180 mm, 240 mm i 400 mm.

W konstrukcji taśm jest możliwość wykonania tzw. strefy elastycznej. Strefa ta mieści się w środkowej części taśmy i charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością oraz rozciągliwością. Rozciągliwość ta możliwa jest do uzyskania poprzez specjalną konstrukcję. Zakres strefy elastycznej wynosi od 20 do 80 mm.

Taśma dostarczana jest w rolkach o długości 30 mb. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są dostawy w rolkach o innej długości.

Budowa taśmy TDS

Tasma-TDS

Budowa taśmy TDS PP/PS

Tasma-TDS-PP_PS