Kontakt

Adres:
UNIBEST Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 4
86-050 Solec Kujawski

tel. + 48 52 511 88 06
fax. +48 52 321 51 77
e-mail: biuro@unibest.pl

Adres korespondencyjny:

Unibest Sp. z o.o.
Bydgoskie Centrum Biznesu,
Ul. Przemysłowa 4a,
85-758 Bydgoszcz
Pierwsze piętro, pokój 214,

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział KRS, nr 0000220634
NIP 521-33-12-648
REGON 015854130

kapitał zakładowy: 100 000 PLN.

Prezes Zarządu
Jens Peter Hartmann

Starszy Inspektor ds.BHP
Specjalista ds.Administracji
Kontrola Jakości
Anna Lasota
Kom. +48 602 647 189
e-mail: a.lasota@unibest.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP,
Kierownik Zakładu

inż. Maciej Kierzenkowski
kom. +48 600 560 060
e-mail: m.kierzenkowski@unibest.pl

Manager Sprzedaży
mgr inż. Jakub Lasota
kom. +48 694 407 434
e-mail: j.lasota@unibest.pl

Dział Logistyki i Sprzedaży
Marcin Nowak
kom. +48 692 030 554
e-mail: m.nowak@unibest.pl

Finanse: finanse@unibest.pl

miejsce